โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี64  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี65
หมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า
โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุด1
06-02-2014 Views: 2955

โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุดที่ 1

11.โรงงาน บริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

เลขที่ 9/3 ถนน สุขสวัสดิ์ หมู่ 6 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.02-8188010

12.บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ จำกัด(การประปา 20 สาขา)

12.1บริษัท ประปาบางประกง จำกัด

 12.1.1 สถานีผลิตน้ำประปาบางวัว

เลขที่ 89 หมู่ 2 ตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

12.1.2 สถานีจ่ายน้ำบางประกง

หมู่ 13 ตำบลบางประกง อำเภอบางประกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

12.1.3 สถานีจ่ายน้ำสองคลอง

เลขที่ 163/9 หมู่ 14 ตำบลบางประกง อำเภอบางประกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

12.1.4 สถานีจ่ายน้ำท่าสะอ้าน

หมู่ 6 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

12.2บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา

12.2.1 สถานีผลิตน้ำประปาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

12.2.2 สถานีจ่ายน้ำประปาฉะเชิงเทรา

เลขที่ 61 ถนนจุลละนันท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

โรงงานที่ตรวจสอบต่อหมวด: โรงงานทีตรวจสอบระบบไฟฟ้า
»โรงงาที่ตรวจสอบปี62
23-12-2020
»โรงงาที่ตรวจสอบปี62-1
23-12-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61-01
10-01-2020
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -3
09-12-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61
25-03-2019
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -2
05-11-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -1
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60
29-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59-2
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59-1
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี59
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบปี58-4
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-3
26-01-2018
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-2
18-03-2016
»โรงงานที่ตรวจสอบ58-1
18-03-2016
»โรงงานที่ตรวจสอบปี58
23-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 4
04-01-2016
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 3
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 2
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี57 ชุด 1
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจสอบ4
12-02-2015
»โรงงานที่ตรวจสอบปี56ชุด3
25-04-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้า56 ชุดที่ 2
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี56 ชุด1
06-02-2014
»โรงงานที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าปี56
31-10-2013
»โรงงานที่ตรวจสอบปี55 ต่อ
22-08-2013
»โรงงานที่ตรวจสอบปี55 ต่อ
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี55
08-06-2013
»โรงงานที่ตรวจระบบไฟฟ้าปี2554
16-05-2012
 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจสอบปี64  บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจสอบปี65
Copyright©2022 KVP ENG.