โรงงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าปี2567

  หน้าแรก  :    :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี65  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี66  :  
หมวด: บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงงานประจำปี
03-01-2018 Views: 28442

โดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร

เป็นการตรวจสอบโดยสามัญวิศวกรไฟฟ้า ไม่ใช้พนักงานไปตรวจสอบแทน

รับตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ประจำปี
ตาม ที่กฎหมายได้กำหนดต้องมีผู้ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ซึ่งกำหนดต้องเป็นระดับวิศวกร และต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
โดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร (สฟก.)

พร้อมออกเอกสารรับรอง+เซ็นสำเนาใบกว. เพื่อยื่นแก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี

พิเศษ ฟรี ด้วย

1.จัดทำSingle Line diagram(โดยAutocad+เซ็นรับรอง)

2.ให้คำแนะนำระบบไฟฟ้าตลอดทั้งปี

3.ตรวจสอบด้วย infra thermo meter ฟรี (MDB.เท่านั้น)

กรุณาติดต่อได้ที่

คุณปรัชญา เวียงแสง Tel : 088-5788595

Email: ติดต่อวิศวกร

สำหรับต้องการให้จัดส่งใบเสนอราคา(เสนอราคาได้ภายใน20นาที) โปรด แจ้งให้ทราบ

1.ขนาดหม้อแปลงทั้งหมดกี่KVA จำนวนกี่ลูก

2.จำนวนตู้ MDB,LP (ต้องการcleaning ตู้โปรดระบุ)

3.ต้องการตรวจสอบโดย Infrarate thermo scan (ปัจจุบันบริษัทระงับการตรวจด้วยอุปกรณ์นี้)

4.ต้องการทดสอบระบบGround

5.ต้องการทดสอบเซอร์กิจเบรคเกอร์

6.ต้องวัดกระแสไฟฟ้าจริงเพื่อปรับปรุงช่วงสูงสุดและแนะนำเมื่อต้องการติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติม

7.ต้องให้ดำเนินการในรูปแบบบริษัท /บิล/vat โปรดระบุ

8.กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ของโรงงานด้วยครับ

รายละเอียดทั่วไปในการดำเนินการ

1.หน้าที่รับผิดชอบในส่วนของเจ้าของอาคารที่จะต้องจัดหาสำหรับการเข้าตรวจสอบ

1.1 จะต้องจัดเตรียมแบบแปลนของงานระบบไฟฟ้า และเอกสารให้แก่ผู้ตรวจสอบโดย ในส่วนรายละเอียดแบบแปลน และเอกสารทางผู้ตรวจสอบจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ

2.รายละเอียดทั่วไปในการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบหม้อแปลง

2.3 ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

2.3 ตรวจสอบตู้เมนไฟฟ้า และตู้ไฟฟ้าย่อย

2.4 ตรวจสอบแบบแปลนไฟฟ้าเดิมสอดคล้องกับสภาพหน้างานหรือไม่ และ เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าหรือไม่

2.5 ตรวจสอบสายเมนไฟฟ้า ที่เข้า-ออกจากหม้อแปลง, ตู้เมนไฟฟ้าและตู้ย่อยทั้งหมด ตามข้อ 2.4

2.6 ตรวจสอบระบบกราวด์ ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ(ด้วยเครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดิน กรณีต้องการค่าโอห์ม)

2.7 ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.8 ตรวจสอบแสงสว่างภายในโรงงาน

2.9 ตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า

2.10 อื่นๆ

อนึ่งสำหรับการตรวจสอบดังกล่าวจะใช้การตรวจสอบด้วยสายตา และ ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า(clip Amp.),(เครื่องมือวัดทดสอบความต้านทานดินกรณีต้องการค่าโอห์ม)ในการตรวจสอบเท่านั้น(ยกเว้นต้องการผลทดสอบจาก infrate thermo scan)หมวด: บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี63-1
25-09-2022
»โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี63
25-09-2022
»ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โรงงานประจำปี
03-01-2018
 
หน้าแรก    บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี65  โรงงานที่ตรวจสอบปี66  
Copyright©2024 KVP ENG.